Handelsbetingelser og Privatlivspolitik

  1. Afgivelse af ordre

Når du har afgivet en varebestilling via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke produkter du har bestilt.

Alle kontrakter indgås på dansk.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Vinderup Maskiner A/S har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

Bindende ordrebekræftelse/ faktura sendes til dig forud for levering af maskinerne, du har bestilt. Som registreret bruger har du altid mulighed for indsigt, du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

  1. Annullering af ordre

Ordrer, der endnu ikke er effektueret af Vinderup Maskiner A/S ved afsendelse af de bestilte varer, kan annulleres ved at kontakte vores kundeservice på 97441700 eller Jan@vindmask.dk Er varerne afsendt af Vinderup Maskiner A/S, har du i et vist omfang mulighed for at returnere dem, hvis du fortryder købet. Se nærmere herom under punkt 6.

 

  1. Priser

Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og plus 25% moms. Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.

 

  1. Betaling

Betaling for bestilte varer skal ske ved overførsel til Vinderup Maskiner A/S konto. Betalingen foretages før levering af maskinerne.

 

  1. Forsendelse og levering

Vinderup Maskiner A/S bestræber sig på at afsende de varer, du har bestilt, inden for 1-4 hverdage efter, at vi har modtaget din bestilling og den er betalt. Bestilte produkter sendes som udgangspunkt samlet. Er Vinderup Maskiner A/S ikke i stand til at afsende varerne til dig inden for det angivne tidsrum, informerer vi dig herom.

 

  1. Fortrydelses-/returret

Vinderup Maskiner A/S tilbyder 14 dages fortrydelsesret. For at afgøre om du vil udnytte fortrydelsesretten, har du lov til at afprøve varen, men varen skal returneres i samme stand og mængde, som da du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder hvis du bruger varen på en måde som helt åbenbart forringer varens værdi.

Retur-/fortrydelsesretten løber i alle tilfælde fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen.

Du kan returnere en vare ved:

At afvise modtagelse af varen

At sende den til Vinderup Maskiner A/S Nr. Bjertvej 7 7830 Vinderup.

Du skal selv afholde udgiften for fragten tur/retur af varen. Det du har betalt for varen, tilbagebetales til dig, dog uden fragt omkostningerne når Vinderup Maskiner A/S har modtaget din vare retur.

Bemærk at fortrydelsesretten ikke gælder ved erhvervskøb, samt vi ikke modtager varer retur pr. efterkrav.

  

  1. Reklamationsret

I overensstemmelse med købelovens regler ydes du som forbruger 12 måneders reklamationsret som erhvervskunde og 24 måneder reklamationsret som privat kunde på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Vinderup Maskiner A/S og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundeservice. Lider varen af en fejl eller mangel, vil Vinderup Maskiner A/S sørge for at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Vinderup Maskiner A/S. Medmindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks en fejl eller mangel konstateres. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en sådan undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver. Ved en forkert eller utilsigtet brug, bortfalder al garanti og reklamationsret

 

  1. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vinderup Maskiner A/S tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 30-03-2023

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi behandler dine persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Vinderup Maskiner A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vinderup Maskiner A/S
Nr. Bjertvej 7
7830 Vinderup
Denmark
Telefon: 40321017
E-mail: jan@vindmask.dk

CVR nr. 20994681

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig primært for at opfylde de aftaler du indgår med os og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, målrette markedsføring, samt i vores kontakt med dig.

Personlige oplysninger: fx oplysninger du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til seminarer og events, jobansøgninger, tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelse til Danish Agro Machinery A/S. Oplysningerne omfatter fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cv., osv.

Sender du eksempelvis en ansøgning behandler vi din ansøgning med det formål at vurderer, om vi finder dig egnet til det job, du har søgt. Nærmere info herom vil blive givet i den mail, du automatisk modtager fra Danish Agro Machinery A/S, når du har indsendt din ansøgning.

Når du kontakter Danish Agro Machinery A/S vil dine oplysninger i mange tilfælde blive videregivet til relevante koncernforbundne selskaber med det formål at kunne opfylde de aftaler vi indgår med dig og for at optimere vores service.

Oplysninger om brug af hjemmesiden: oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden og din ip-adresse, opsamles i logfiler og i google analytics. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af vores website og til teknisk fejlsøgning. Oplysningerne slettes løbende, når de ikke længere tjener det oprindelige formål for behandling eller mister deres relevans.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Generelle henvendelser gemmes indtil vi har leveret dine ønskede ydelser, dog maksimalt 2 år.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Dog vil en videregivelse til relevante koncernforbundne selskaber, som tidligere nævnt, kunne finde sted uden særskilt samtykke blandt andet med det formål at kunne opfylde de aftaler vi indgår med dig og for at optimere vores service. 

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Klageret
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage direkte til Vinderup Maskiner A/S. Din klage kan indgives på mail til jan@vindmask.dk (se også kontaktoplysninger øverst). Du kan også klage til den lokale tilsynsmyndighed, over vores behandling af dine personoplysninger.

Vinderup Maskiner A/S
Nr. Bjertvej 7
7830 Vinderup
Denmark
Telefon: 40321017
E-mail: jan@vindmask.dk

CVR nr. 20994681